Fun Education - Taman Kanak-Kanak
 
TK Terang Kemuliaan
TK Terang Kemuliaan

Taman Bermain dan Belajar

RA Al - Haq
RA Al - Haq

Terwujudnya pendidik dan tenaga kependidikan Raudhatul Atfhal profesional, Unggul dan Islami

RA Al-Hidayah
RA Al-Hidayah

Berdirinya PG & RA Al-Hidayah Logam bermula dari kegiatan Madrasah Diniyyah Al-Hidayah, yang dilaksanakan setiap sore hari. Kemudian di tahun

TK Kristen Pelita
TK Kristen Pelita

TK-SD Kristen Pelita merupakan Lembaga Pendidikan yang dimiliki oleh Yayasan Bethel Tabernakel yang berdiri pada tahun 1985

TK Prasistha
TK Prasistha

Membentuk anak yang berani, cerdas, dan berakhlak mulia sehingga terwujud anak yang kreatif dan mandiri.

TK Silih Asih
TK Silih Asih

Membentuk anak berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif dan mandiri